O nas

 

Lista Robinsonów, w pierwszej fazie pod postacią Listy Robinsona prowadzona jest od 1996 roku przez Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego (SMB), istniejące od 1995 roku. Na początku osoby, które zapisały swoje dane na Liście Robinsona, nie otrzymywały promocyjno-reklamowych przesyłek adresowych od członków SMB.

Obecnie działa Lista Robinsonów, która  jest serwisem stworzonym w celu ochrony danych osobowych konsumentów, miejscem, w którym każdy konsument może zarejestrować swoje pełne dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego) w celu zastrzeżenia ich przed komunikatami marketingowymi od firm z rynku. Konsument, który zarejestruje swoje dane kontaktowe w bazie danych Listy Robinsonów nie będzie otrzymywał komunikatów marketingowych od firm, które biorą udział w programie (chyba, że udzieli konkretnej i jednoznacznej zgody firmie lub organizacji na przekazywanie takich komunikatów). 

Obligatoryjnie Listę Robinsonów stosują członkowie Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, a do firm respektujących ją mogą dołączyć wszystkie przedsiębiorstwa, ponieważ SMB udostępnia Listę Robinsonów wszelkim innym podmiotom, które chcą przyłączyć się do systemu Listy Robinsonów. Uwzględnienie przez firmy w działaniach marketingowych preferencji konsumentów, którzy nie życzą sobie bezpośredniej komunikacji, jest dowodem wysokiej dojrzałości biznesowej organizacji i szacunku dla konsumentów, sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku firmy i jej zrównoważonemu rozwojowi.

Listy Robinsonów na świecie

Podobne Listy, określane również jako m.in. „Mailing Preference Service” – MPS, „Telephone Preference Service” – TPS, lub „Do-not-call lists” funkcjonują na całym świecie jako jedno z głównych narzędzi ochrony konsumentów przed niechcianą komunikacją marketingową. W niektórych krajach stosowanie negatywnych baz danych do aktualizacji baz własnych jest obligatoryjne i regulowane przepisami prawa.

 

Zestawienie list preferencji konsumenkich czy tez regulacji prawnych w krajach Unii Europejskiej można znaleźć w zestawieniu przygotowanym przez Europejski Centrum Konsumenckie we Francji pod linkiem:

http://www.europe-consommateurs.eu/en/consumer-topics/buying-goods-services/unsolicited-ads/in-europe/how-to-stop-unsolicited-ads-in-europe/ 

Państwa w których funkcjonują rozwiązania regulacyjne

Nie ma szczególnych regulacji