GIODO: Ograniczyć kopiowanie dokumentów tożsamości

2015-12-17

Zdaniem dr Edyty Bielak-Jomaa, Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych, powszechna praktyka kserowania dokumentów tożsamości przy podpisywaniu umów stanowi poważane zagrożenie dla bezpieczeństwa danych osobowych i powinna zostać ograniczona.

Kopiowanie czy skanowanie takich dokumentów, jak dowód osobisty czy paszport ze względu na znaczny postęp technologiczny może spowodować bardzo negatywne konsekwencje. Obecnie możliwe jest np. przedkładanie dokumentów potwierdzających tożsamość w formie elektronicznej, co umożliwia zaciąganie różnego rodzaju zobowiązań, w tym finansowych.

GIODO uważa, że nie ma potrzeby powielania dokumentów tożsamości w związku z zawieraniem i realizacją różnych umów.

Bezpieczniejszym rozwiązaniem, ku któremu osobiście się skłaniam, byłoby zastosowanie innej techniki gromadzenia danych, jak chociażby sporządzanie poświadczonego przez klienta wypisu z dowodu osobistego. W grę wchodzi bowiem nasze bezpieczeństwo, gdyż ksero dowodu może zostać wykorzystane przez oszustów, np. w celu zawarcia umowy kredytowej przez Internet, bez wiedzy właściciela tego dokumentu. Dostrzegamy ten problem i chcemy mu przeciwdziałać – powiedziała dr Edyta Bielak-Jomaa.

Cały artykuł dostępny na stronie: http://www.giodo.gov.pl/1520001/id_art/8981/j/pl/